Slovene literature: Adam Bohorič (ca. 1520-1598)

Adam Bohorič skrev den första slovenska grammatiken, Zimske urice proste / Arcticae horulae Succi Sivae år 1584.

Han utbildade sig vid universitetet i Lutherstadt Wittenberg, Tyskland, där studerade han filologi och musik. Efter avslutad utbildning ledde han i tio år skolan i Krško, Slovenien. Efter det blev han rektor för Det klassiska gymnasiet i Ljubljana (Klasična gimnazija v Ljubljani) som på den tiden hette Protestantska stanovska šola. För den skrev han år 1568 en skolordning i vilken det föreskrevs att slovenska skulle talas och läras ut under de första skolåren. Den slovenska grammatiken, Zimske urice proste / Arcticae horulae Succi Sivae, var skriven på latin och hade sin grund i hans redigeringsarbete av Jurij Dalmatins (1547-1589) Bibel.

År 1715 kom en nyutgåva av hans slovenska grammatik och Kapucinmunken Janez Gaiger från Novo Mesto ansvarade för det. Anledningen till denna nyutgåva var att det år 1678 etablerades ett tryckeri i Ljubljana där man bland annat tryckte böneböcker och katekeser på slovenska. Detta ledde till att man började använda slovenskan istället för tyskan och latinet för att skriva korrespondens, testamenten, inventarier och liknande dokument, vilket i sin tur ledde till ett behov efter normer hur man skulle skriva slovenska.Källor
  • Lutar Ivanc, Aleksandra (red.) (2006). Album slovenskih književnikov, Mladinska knjiga, Ljubljana.
  • Luthar Oto (red.) (2008) The Land Between. A history of Slovenia. Frankfurt am Main: Peter Lang 
  • Slovenska biografija

Några av hans verk

lingvistik
  • Zimske urice proste / Arcticae horulae Succi Sivae (1584)Hans verk på webben

© Dolores Meden 2011