Slovene literature: France Prešeren: Gazela 2 // Ghasel 2

Oči sem večkrat prašal, ali smem
ljubiti te; odgovora ne zvem.
Od déleč gledaš, draga! me prijazno;
prevzetno vihaš nos, ko mimo grem.
Ak v tebe so obrnjeni poglédi,
odtegneš precej svoj obraz očem;
al, ak dekleta druge ogledujem,
zakriti jeze ni ti moč ljudem.
Tako, al ljubiš me, al me sovražiš,
kak bi ti ustregel, siromak ne vem.

Dina ögon har jag mångfalt frågat, får jag lov
att älska dig; svaret får jag icke veta.
Från fjärran tittar du min kära! vänligt på mig;
stolt sätter du näsan i vädret, när jag går förbi.
Om man vänder sina blickar mot dig,
drar ditt ansikte sig undan ögonen;
eller om jag betraktar andra flickor,
klarar du inte att dölja din ilska för omgivningen.
Så vare sig du älskar eller hatar mig,
hur jag kan behaga dig, ömklig vet jag ej.


© Dolores Meden 2011