Slovene literature: Janez Cigler (1792-1869)

Janez Cigler, född 7 maj 1792 i Vodmat pri Ljubljani, död 11 april 1869 i Višnja Gora, skrev den första slovenska originalberättelsen, novellen Sreča v nesreči, som publicerades 1836.

Hans liv
Cigler gick i gymnasiet i Ljubljana och fortsatte sedan att studera filosofi och teologi. Efter avslutade studier tjänstgjorde han som kaplan i olika delar av Slovenien.

Hans verk och samtid
Under Ciglers tid fylldes behovet av prosa i det slovenska området av utländska författare som Christoph von Schmid. Han var präst och skrev ungdomsskrifter som oftast hade en religiös grund. Den slovenska berättande prosan började ta form ungefär samtidigt med France Prešeren och Kranska Čbelica. Jämfört med den inhemskt slovenska poesin och dramatiken kommer prosan c:a 40 år senare. Den slovenska prosa som växer fram har heller inte något direkt anknytning till Prešerens romantiska diktning och inte heller till den realistiska berättarkonst som under denna period växer fram i Frankrike.

Janez Ciglers berättelse Sreča v nesreči handlar om en familj bestående av fadern France Svetin, hans fru och deras tvillingsöner. Familjen skringras p.g.a. Napoleons krig och förs till vitt skilda platser i världen. Berättelsens elementära drag visar på ett ideologiskt samband med upplysningstiden, medan den på det estetiska och författartekniska planet liksom till språket snarare tyder på inflytande från barocken som in sin tur byggde på senatika romaner. Boken tryckes i 1500 exemplar och med den lade Cigler grunden för den slovenska prosan.

Den slovenska originalprosan fick på grund av inre och yttre hinder en svår väg att gå innan den kunde utvecklas fritt. De som följde Ciglers tradition var bland andra Matevž Ravnikar, Jurij Kosmač och Josip Pokular.

Källor
  • Kos, Janko (2001). Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Mladinska knjiga 
  • Luthar Oto (red.) (2008) The Land Between. A history of Slovenia. Frankfurt am Main: Peter Lang
  • Lutar Ivanc, Aleksandra (red.) Album slovenskih književnikov. Mladinska knjiga, Ljubljana: 2006
  • Pogačnik, Jože (1998). Slovenska književnost 1. 1. izd., 1. natis Ljubljana: DZS 
  • Slovenska biografija


Några av hans verk
prosa
  • Sreča v nesreči, ali Popisvanje čudne zgodbe dveh dvojčikov (1836)
  • Deteljica ali življenje treh kranjskih bratov francoskih soldatov (1863)
  • Kortonica, koroška deklica (1866)
poesi
  • Plahta na dvoje (1831 ?)
  • Dozdevna smrt (1832 ?)

Hans verk på webben
© Dolores Meden 2012