Slovene literature: Primož Trubar (1508-1586)

Primož Trubar, född 9 juni 1508 i Raščica nära Velike Lašče, död 28 juni 1586, var präst och reformator samt den förste som skrev en bok på slovenska.

Hans liv
Trubar gick i domkapitlets skola i Rijeka till 1520, som då fortfarande tillhörde Krains kronland. Senare år 1522 reste han till Salzburg där han blev bekant med Luthers lärare, Johann von Staupitz (ca. 1468/69-1524). Trubar blev 1524 sångare och kammarherre/bokkamrer hos biskopen Pietro Bonomo (1458-1546) i Trieste. Där studerade han Vergilius (70-19 f.v.t ), Erasmus av Rotterdam (1466-1536), samt språken tyska, latin och italienska. Trubar började sina studier vid Wiens universitet 1528 men redan året därpå avbröt han dem på grund av den turkiska frammarschen i området och återvände till sitt hem. Bonomo prästvigde honom och såg till att hans skulle ha en inkomst. Trubar blev snart ryktbar för sin starka opposition till det väl utspridda kyrkbyggandet och dyrkandet av helgon vilket gjorde att många kom att se honom som en protestant. 1540 återvände Trubar till Trieste som också blev en samlingsplats för både italienska godsherrar och de Habsburgska rikets protestanter. År 1542 blev Trubar Ljubljanas domkyrkopräst och utvald till att vara biskopen Franc Kacijanars personliga biktfader. När Kacijanar efterträddes av Urbanus Textor 1543 blev situationen för Trubar ohållbar, när man sände ut en häktningsorder för Trubar gick han i exil till Tyskland år 1548. År 1561 inbjöds Trubar av Krains provins församling och återvände i triumf till Ljubljana och blev Krains protestantiska kyrkas superintendent (dvs. 1500- och 1600-talets motsvarighet till biskop). Han reste runt i landet för att spridda den lutherska läran. Efter att Trubars verk Cerkovna ordninga publicerades år 1564 blev han permanent utvisad ur landet på grund av att det endast var en prins som fick utfärda ett sådant dokument.

Hans verk
I sin exil i Tyskland började Trubar sammanställa de två första slovenska böckerna Catechismus och Abecedarium som båda trycktes år 1550 i Tübingen. Han återtog sig även att färdigställa den slovenska översättningen av det Nya testamentet som publicerades i flera delar mellan åren 1555-1577 (omtrycktes 1582) och det gamla testamentets psalmer (1566). Han planerade även för utgivning av flera sångböcker, en kalender, dogmatiska skrifter av vilka den största var översättningen av Luthers Hus postilla, 1595 som han avslutade på sin dödsbädd.

Trubar är mest känd för sin översättning av Nya testamentet men även översättning av de Lutherska traktaten. Han har även skrivit egna hymner, den mest kända är Ena duhovska pesem zoper Turke (1567, A hymn Against the Turks).


Källor


Några av hans verk
prosa
Abecednik/Abecedarium (1550), Katekizem/Cathechismus (1550), Ta evangeli svetiga Matevža (1555), Artikule (1562), Cerkovna ordninga (1564), Ta celi Psalter Davidov (1566), Catehismus z dvejma izlagama (1575), Ta celi Novi testament (1582)

poesi
Ene duhovne pesmi (1563), Ena duhovska pesem zoper Turke (1567), Tri duhovske pesmi (1575).

översättningar
Hišna postila (M. Luther)


Hans verk på webben

© Dolores Meden 2011