Slovene literature: Stanko Vraz / Jakob Fras/Frass (1810-1851)

Stanko Vraz föddes 30 juni 1810 i Cerovec som ligger i Steiermark och han dog 24 maj 1851 i Zagreb i nuvarande Kroatien. Stanko Vraz var döpt till Jakob Frass men han valde att ändra sitt namn 1836.

Hans liv
Han kom från en familj där kunskap värderades högt. Hans far var inspektör på kommunskolorna. Vraz gick i skola i Svetinje och Ljutomer innan han började på gymnasiet i Maribor. Han avslutade sina studier där 1830 och flyttade till Graz för att studera juridik.

Hans verk och samtid
År 1833 lärde Vraz känna den kroatiske lingvisten Ljudevit Gaj, samma år åkte han till Zagreb, och han inspirerades där av den illyriska rörelsen. År 1834 åkte han tillbaka till Ljubljana för att få sina illyriska dikter, som var inspirerade av romantiken, publicerade i Kranjska čbelica. Men de mottogs inte väl, eftersom Vraz ville se ett närmande av det krainskt färgade slovenska språket till språkformen i Steiermark. France Prešeren och de andra på Kranjska čbelica var inte tillräckligt öppna för kritiska synpunkter från andra slovenska områden. Detta bidrog till att Vraz flyttade till Zagreb, anslöt sig till den illyriska rörelsen och gav ut sina alster i den kroatiska tidskriften Danica

Vraz samlade slovenska verk gavs ut först efter hans död i Stanka Vraza pesmi, där man ser att hans ungdomsverk var skrivna i en romantisk stil. I och med att han flyttade till Zagreb övergav han även den rent romantiska stilen. Han förde istället in en försvarande och propagerande ton i sina dikter, vilket gjort att de anses vara förromantiska i sin stil. På kroatiska gav han ut flera diktsamlingar Djulabie, Glas iz dubrave Žeravinske och Gusle i tambura.

För slovenerna är Vraz mest känd för sin samling med folksånger Narodne pesni ilirske, koje se pevaju po Štajerskoj, Kranjskoj Koruškoj i zapadnoj strani Ugarske I. För det slovenska språket har hans samling med slovenska folksånger Narodne pesni ilirske varit viktig eftersom han var den förste som tog hänsyn till alla slovenska områden trots att han främst samlat folksånger från östra Steiermark i den.


Källor
  • Lutar Ivanc, Aleksandra (red.) Album slovenskih književnikov. Mladinska knjiga, Ljubljana: 2006
  • Pogačnik, Jože (1998). Slovenska književnost 1. 1. izd., 1. natis Ljubljana: DZS
  • Slovenska biografija


Hans verk på webben


© Dolores Meden 2012