Slovene literature: Tomaž Hren (1560-1630)


Tomaž Hren, född 13 november 1560 i Ljubljana, död 10 februari i Gornji Grad. Var biskop och motreformant.

Hans liv
År 1573 började han i en jesuitskola i Graz sedan fortsatte han sina teologistudier och blev präst.

Hans verk och samtid
Den tysk-romerske kejsaren Maximilian II (regerade 1564-1576) var vänligt sinnad mot protestanterna medan hans bror den österrikiske ärkehertigen Karl II av Inre Österrike som styrde över Štajerska (Steiermark), Kranjska (Krain) och Koroška (Kärnten) var en ivrig katolik. Ärkehertigen allierade sig med sin bror Ferdinand av Tyrolen och hans svärson Vilhelm V av Bayern. De träffades år 1579 i München och planerade en politisk motreformation av deras områden. Samma år landsförvisade Karl II av Inre Österrike protestanterna från Goriza. Tre år senare stängde han tryckeriet i Ljubljana vilket innebar ett slut för tryckning av protestantiskt material i Krain. Alla präster var tvungna att avsäga sig sin protestantiska tro om de ville ha kvar sina tjänster. Ärkehertigen bytte även ut alla viktiga protestantiska ämbetsmän till katolska. Han fick mest stöd från Jesuiterna och de öppnade en skola i Graz som 1584 hade cirka 360 studenter varav hälften kom från de slovenska områden. I Ljubljana blev Janez Tavčar biskop under åren 1580-1597 och drev igenom motreformationen där.

Tavčar efterträddes av Tomaž Hren som biskop i Ljubljana under åren 1597 - 1630. Då var en offentlig användning av det slovenska språket en del av vardagslivet trots att man tidigare hade bränt de protestantiska böckerna. Detta ser man bland annat i religiösa, administrativa men även privata texter. Hren gav det slovenska talade språket ungefär samma status som det skrivna slovenska språket hade haft i de slovenska protestantiska skrifterna. På grund av hans arbete och att han två gånger ansökte hos påven om tillåtelse att använda Jurij Dalmatins bibelöversättning kom den att användas, med undantag för den protestantiska inledningen, fram till slutet av 1700-talet. Hren var den ende motreformatoriske prästen som förespråkade att man skulle använda protestantiska böcker vid utbildningen av katolska präster. Han ville även sätta upp ett tryckeri i Ljubljana men det blev aldrig av.


Källor
  • Lutar Ivanc, Aleksandra (red.) Album slovenskih književnikov, Mladinska knjiga, Ljubljana: 2006, sid. 14
  • Luthar Oto (red.) (2008) The Land Between. A history of Slovenia. Frankfurt am Main: Peter Lang
  • Slovenska biografija
  • Štih, Peter & Simoniti, Vasko & Vodopivec, Peter. A Slovene History. SISTORY


Några av hans verk
Evangeliji in listi /Evangelia inu lystuvi (1613), Mali katekizem / Chatechismus (1615)© Dolores Meden, september 2012