Slovene literature: Valentin Vodnik (1758-1819)

Valentin Vodnik, född 3 februari 1758 i Zgornja Šiška (nu en del av Ljubljana), död 8 januari 1819 i Ljubljana, var den förste öppet slovenpatriotiske poeten och journalisten.

Hans liv
Vodnik studerade i Novo Mesto och i Ljubljana. Efter gymnasiet studerade han filosofi och teologi men det passade inte honom för han var mer intresserad av poetik och retorik. På grund av detta blev han lärare på Ljubljanas gymnasium istället för att bli präst.

Hans verk och samtid
Vodnik ingick i Žiga Zois krets och skrev både fakta och underhållande information bland annat i de första slovenska almanackorna Mala praktika och Velika pratika samt i tidningen Lublanske novice.

Hans första diktsamling Pesme za pokušino från 1806 fick ett väldigt bra bemötande under sin samtid. Några andra av hans mest kända dikter är Zadovoljni Kranjec, Pesem na moje rojake / Dramilo och Ilirija oživljena. Dikten Ilirija oživljena speglade den tid som Vodnik levde i.

Under Vodniks tid omdanades Europa av Napoleon Bonaparte. Napoleons första ockupation av det slovenska området skedde i mars år 1797 och leddes av general Jean Baptiste Bernadotte som senare blev kung av Sverige men den varade knappt i två månader. Napoleons trupper gjorde ett andra försök 1805 som även det endast varade i två månader men de hann införa höga skatter på befolkningen som ledde till uppror. Vid det tredje ockupationsförsöket 1809 fortsatte de slovenska upproren mot Napoleons styrkor och de upphörde först när Napoleon bildade De Illyriska provinserna den 14 oktober 1809. Folket i dessa provinser hade illyriska medborgarskap men de franska lagarna gällde om än inte i sin helhet. För området innebar detta bland annat en första kontakt med ett borgerligt (bourgeoisie) samhälle. Fransmännen gjorde även om hela skolsystemet och införde år 1811 academie i Ljubljana det vill säga den första högre utbildningen typ universitet på slovensk mark. På grund av problem med finansiering stängdes många av de nya skolorna strax efter att de hade etablerats.

Det var i detta "nya" samhälle som Vodnik år 1811 skrev Ilirija oživljena som var en hyllningsdikt till Illyrien och Napoleon. Dikten tar fasta på att De franska Illyriska provinserna är en återuppbyggnad av ett antikt slaviskt Illyrien som hade förslavats av romarna. Den är även den första proslaviska och profranska text med slovenska nationella ambitioner om än de är vagt definierade. Men Vodnik fick lite stöd för sin syn på Illyrien och den franska regimen bland de andra i den slovenska litterära kretsen.

I början ansåg den franska guvernören Marshal Marmont och de andra franska ämbetsmännen att det endast fanns ett språk i Illyrien nämligen illyriska men Žiga Zois, Jernej Kopitar och Valentin Vodnik lyckades visa dem att illyrerna talade två språk: serbiska och slovenska. Men det officiella språket var franska om än tyska och italienska även användes.

Napoleon förlorade mot Ryssland 1812 och under sommaren 1813 började fransmännen dra sig tillbaka från De Illyriska provinserna. I början hade den slovenska befolkningen en negativ bild på den franska administrationen men i slutet av 1800 och början av 1900 talet efter att ha styrts av Österrikiske ansåg de flesta slovener att fransmännen gjort mer för dem under sitt styre än vad österrikarna hade gjort.


Källor
  • Lutar Ivanc, Aleksandra (red.) Album slovenskih književnikov, Mladinska knjiga, Ljubljana: 2006.
  • Luthar Oto (red.) (2008) The Land Between. A history of Slovenia. Frankfurt am Main: Peter Lang
  • Štih, Peter & Simoniti, Vasko & Vodopivec, Peter A Slovene History Society – politics – culture, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • Slovenska biografija


Några av hans verk
poesi
Pesme za pokušino (1806), Pesme za brambovce (1809)

lingvistik
Pismenost ali gramatika za prve šole (1811)

översättning
Kuharske bukve (1799), Babištvo ali porodničarski vuk za babice I-II (1818)


Hans verk på webben
© Dolores Meden 2012