Languages

On the web

Many Languages


Useful words

Belarusian language
Bosnian / Croatian / SerbianFrenchGreek
Ancient Greek
Modern Greek
Latin
MacedonianRussianSlovene


SpanishBooks

Series with many languages

Swedish
Grammar
 • Danielsson, Mattias & Svevar, Kerstin (2008). Greppa grammatiken. 1. uppl. Stockholm: Bonnier utbildning
 • Danielsson, Mattias & Svevar, Kerstin (2008). Greppa grammatiken. Elevfacit. 1. uppl. Stockholm: Bonnier utbildning
 • Fasth, Cecilia & Kannermark, Anita (1996). Form i fokus: övningar i svensk grammatik. D. A. 1. uppl. Lund: Kursverksamheten
 • Fasth, Cecilia & Kannermark, Anita (1999). Form i fokus: övningar i svensk grammatik. D. A, Facit. 1. uppl. Lund: Kursverksamheten
 • Fasth, Cecilia & Kannermark, Anita (1997). Form i fokus: övningar i svensk grammatik. D. B. 1. uppl. Lund: Kursverksamheten
 • Fasth, Cecilia & Kannermark, Anita (1999). Form i fokus: övningar i svensk grammatik. D. B, Facit. 1. uppl. Lund: Kursverksamheten
 • Fasth, Cecilia & Kannermark, Anita (1998). Form i fokus: övningar i svensk grammatik. D. C. 1. uppl. Lund: Kursverksamheten
 • Fasth, Cecilia & Kannermark, Anita (2001). Form i fokus: övningar i svensk grammatik. D. C, Facit. 1. uppl. Lund: Folkuniv:s förl.
 • Florby, Gunilla & Fält, Erik (2009). Grammatiskt ABC: grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier. 4. uppl. Uppsala: Scripta textproduktion
 • Josefsson, Gunlög (2010). Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur
 • Persson, Ulla Britta (2012). Lätt svensk grammatik med övningar. 1. uppl. Rydebäck: Ps språktjänst + facit till boken på Språktjänst hemsida